[ux_banner height=”130px” bg=”8012″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_image id=”8014″ width=”24″]

TUYỂN DỤNG – CƠ HỘI VIỆC LÀM

Lựa chọn vị trí ứng tuyển với công ty để phát huy tốt nhất.

[/text_box]

[/ux_banner]
[row]

[col span__sm=”12″]

Chưa có tuyển dụng mới!

[/col]

[/row]